De naam wordt gebruikt als aanhef in communicatie e-mails

bv maandag om 19 uur met 5 personen

Naar dit adres worden e-mails gestuurd